ANTİ-KARDİYOLİPİN ANTİKORLARI IgM ve IgG

  • Anasayfa
  • A
  • ANTİ-KARDİYOLİPİN ANTİKORLARI IgM ve IgG

ANTİ-KARDİYOLİPİN ANTİKORLARI IgM ve IgG

Anti kardiyolipin antikorların oluşumuyla ortaya çıkan klinik komplikasyonlar; venöz ve arteriyel tromboz, trombositopeni, spontan abortüs, ölü doğumlar ve prematüre doğumlar; santral sinir sistemi tutulumları (başağrılarından serebral trombozlara kadar); kemik nekrozunun erken belirtisi; pulmoner hipertoni; topluca Anti – fosfolipid sendrom olarak bilinir. Kardiyolipine karşı antikorlar, dissemine lupus eritematozuslu olguların %50 ‘sinde, diğer sistemik otoimmün hastalıkların (romatoid artrit, sikleroderma, Sjögren sendromu, Sharp sendromu vb.) %5 -%40’ında bulunur. Kardiyolipine karşı antikorlar bulunan hastalarda venöz ve arteriyal tromboz (kardiyolipine karşı antikorların yüksek düzeylerinde bu risk parametreleri yaklaşık %80’dir) gelişme riski vardır. Otoimmün semptomlar olsun veya olmasın kardiyolipine karşı antikorlar mevcut olgularda spontan abartüs, ölü doğumlar ve prematüre doğumlar gözlenebilir. Bunun nedeni venöz tromboz sonucunda plasentadaki enfarktlardır. Miyokardiyo veya serebral enfarktlarda yüksek titredeki anti kardiyolipin antikorları, daha fazla vasküler komplikasyon risk artışının göstergesi olabilir. Kardiyolipine karşı antikorlar IgA, IgG, IgM sınıfında olabilir. Bunlardan en fazla diyagnostik önemi olan yüksek IgG konsantrasyonları olmakla birlikte IgA veya IgM’de saptanabilir. Kardiyolipin IgG’nin yüksek konsantrasyonları ile trombositopeni, kardiyolipin IgM’nin yüksek konsantrasyonları ile hemolitik aneminin kuvvetli korelasyonuna dair bulgular mevcuttur.

Yorum Yazın