ANTİ-İNSÜLİN ANTİKORU

ANTİ-İNSÜLİN ANTİKORU

İmmün insülin rezistansı, tip I diabetes mellitus (insülin tedavisi öncesinde) ve polien dokrin otoimmün sendromlarda insülin antikorları yükselir. Ayrıca eksojen insülin tedavisi alan diabetik hastaların hemen hemen tümünde de bir süre sonra serumdaki insülin antikorlarının düzeyi yükselmektedir.

Yorum Yazın