ANTİ-GLUTAMİK ASİT DEKARBOKSİLAZ ANTİKORU

  • Anasayfa
  • A
  • ANTİ-GLUTAMİK ASİT DEKARBOKSİLAZ ANTİKORU

ANTİ-GLUTAMİK ASİT DEKARBOKSİLAZ ANTİKORU

Tip I diabetes mellitus, otoimmün endokrin hastalıklar (tiroidit, pernisyöz anemi vb.) ve otoimmün ensefalomyopatilerin tanısında kullanılır. Yeni tanı konan tip I diabetes mellituslu hastaların %70-80’inde görülür.

 

Yorum Yazın