ANTİ-DNAase B

ANTİ-DNAase B

Streptokoklar tarafından üretilen desoksiribonükleaz B’ye karşı üretilen antikorlardır. Mevcut veya geçirilmiş A grubu streptokok enfeksiyonlarının (romatizmal ateş, tonsillit, glomerülonefrit vb.) tanısında kullanılır. Streptokok enfeksiyonlarında streptolizin O’ya karşı antikor üretimi daha erken başlar fakat Anti -DNase daha fazla hastada tespit edilebilir düzeye ulaşır. Akut ve konvelesan dönemin ayırıcı tanısında iki hafta ara ile alınan iki örnek arasında 4 kat artış olması kullanılır. Özellikle deri lezyonlarında ASO cevabı zayıfken, Anti -DNase düzeyi yüksek görülür. Ayrıca romatizmal korede de uzun süre yüksek kalır.

Yorum Yazın