ANJİOTENSİN KONVERTİNG ENZİM

ANJİOTENSİN KONVERTİNG ENZİM

Plazma ACE düzeyi sarkoidozis tanısında kullanılır. Aktif sarkoidozisde ACE düzeyi >35 U/L olur. Ayrıca akut ve kronik bronşit, pulmoner fibrozis, romatoid artrit, servikal adenit,konnektif doku hastalıkları, Gaucher hastalığı, hipertiroidizm, fungal hastalıklar ve histoplazmozisde de plazma ACE düzeyi artabilir.BOS ACE düzeyinin ise nörosarkoidozisli hastaların %55’inde, nörolojik bulgusu olmayan sarkoidozisli hastaların %5’inde ve diğer nörolojik hastalığı olanların %13’ünde yükseldiği bilinmektedir. Guillain-Barre sendromu, SSS enfeksiyon hastalıkları, serebral tümörler, ve multiple sklerozda BOS ACE düzeyi yüksek bulunabilir. Serebrovasküler olaylar ve polinöropatilerde BOS ACE düzeyi normaldir. Kan beyin bariyeri hasarında da BOS ACE düzeyinin yükseleceği dikkate alınmalıdır.

Yorum Yazın