ANGİOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR POLİMORFİZMİ

  • Anasayfa
  • A
  • ANGİOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR POLİMORFİZMİ

ANGİOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR POLİMORFİZMİ

Kan basıncı kantitatif niteliği olan toplumda kesintisizsiz niteliklerdendir. Birçok genin etkinliği ortaya konmuşsa da ailesel birikimi pozitif olan her olgu için belirgin bir kalıtım modeli çıkarılamamaktadır. Kan basıncını düzenlemek için birçok sistem çalışmaktadır. Fizyolojik denge bozulduğunda klinik tablo ortaya çıkmaktadır. Genetik çalışmalar genetik rolün varlığını göstermekle birlikte hipertansif hastaların en fazla %5’inde genetik neden belirlenebilmektedir. Lipid metabolizmasını bozan fakörlerin dışında da birçok genetik faktörün arteriosklerozda rolü bilinmektedir. Angiotensin II tip 1 reseptörünü kodlayan AGTR1 geninin 1166. pozisyonunda Adenin yerine sitozin olması hipertansiyon risk faktörlerindendir. 1166C polimorfizmi Angiotensin II’nin intrarenal ve peripheral aktivitesini arttırarak hipertansiyon gelişimini kolaylaştırmaktadır.

Yorum Yazın