AMİLAZ

AMİLAZ

Pankreas fonksiyon testlerinden biridir. Pankreatit, pankreatik kist ve pseudo kistler, parotis bezi enfeksiyonları, intestinal obstrüksiyon ve enfarktüsler, ektopik gebelik, safra yolları hastalıkları, diabetik ketoasidoz, peritonit, makro amilazemi, bazı akciğer ve over tümörleri, böbrek yetmezliği, ERCP, abdominal travma,kafa travması, viral enfeksiyonlar ve alkol kullanımı serum amilaz düzeyini arttırırken, pankreas yetmezliği, kistik fibrozis, ağır karaciğer hastalıkları ve pankreatektomi sonrası amilaz düzeyi düşer. Ayrıca oddi sfinkterinde kasılmaya neden olan narkotik analjezikler vb. bazı ilaçlar da serum amilaz düzeyinde artışa neden olabilir (Ayrıca Bk. Pankreatik amilaz)

Yorum Yazın