AMA TİP M-2

AMA TİP M-2

M-1’den M-9’a kadar sıralanan M tipleri içinde primer bilier siroza en spesifik olandır. Yanlış negatiflikleri çok nadirdir. Bununla beraber M-2 seviyesi hastalığın aktivitesi ve progresyonu hakkında bilgi vermez (Ayrıca Bk. Otoimmün Hepatit Paneli ve ENA – 12’li panel).

Yorum Yazın