ALFA-SUBUNİT PGH

ALFA-SUBUNİT PGH

Hipofizer tümörlerin tanısını desteklemek amacıyla ve tedavi takibinde kullanılır. TSH sekrete eden hipofizer tümörler ile tiroid hormon rezistansının ayırıcı tanısına yardımcı olur.

 

* Sonuç 15 gün içerisinde çıkmaktadır.

 

 

Yorum Yazın