ALFA-2 MAKROGLOBULİN

ALFA-2 MAKROGLOBULİN

Büyük bir molekül olduğundan membran geçirgenliğinin göstergesi olarak kullanılır. İnflamasyon, enfeksiyon, stres, DIC, doğum kontrol hapı kullanımı ve gebelikte serum alfa-2 makroglobulin düzeyi artarken, karaciğer hastalıkları ve diabette düzey düşer.

Yorum Yazın