ALBUMİN (Mayi)

ALBUMİN (Mayi)

Vücut sıvılarındaki albumin onkotik basıncın temel elemanıdır. Portal hiper tansiyona neden olan durumlarda (siroz, sağ ventrikül yetmezliği, konjestif perikardit vb.) serum ile vücut sıvıları arasındaki albumin farkı >1,1 g/dL olur. Portal hipertansiyonun olmadığı, tüberküloz, maligniteler, SLE, miksödem, bazı over hastalıklar ve ciddi hipoalbuminemi de bu fark <1,1 g/dL’dir. Karaciğer hastalarının %15-20 kadarında ise bu fark >2,5 g/dL olur ve bunlara da yüksek proteinli ascites denir.

Yorum Yazın