AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI

AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI

Başlıca faktör V Leiden mutasyonuna bağlı olarak gelişen APC rezistansının araştırılmasında tarama testi olarak kullanılır. İki şekilde çalışma yapılır ve rapor edilir. İlkinde (APC rezistansı normalized ratio), özellik lekumadin kullanan hastalarda, Protein C ve S düzeyleri azalacağı için düşük değerler elde edilebilir. Referans aralığının altındaki değerler APC rezistansını veya protein C ve S düzeylerinin yetersiz olabileceğini gösterir. İkincisinde ise (APC rezistansı normalized ratio / FV Leiden) sadece APC rezistansı değerlendirilir. Bu test oral antikoagülan kullanımından etkilenmez ve referans aralığının altındaki değerler APC rezistansını gösterir.

Yorum Yazın