ADDUCİN POLİMORFİZMİ

ADDUCİN POLİMORFİZMİ

Kan basıncı kantitatif niteliği olan toplumda kesintisizsiz niteliklerdendir. Birçok genin etkinliği ortaya konmuşsa da ailesel birikimi pozitif olan her olgu için belirgin bir kalıtım modeli çıkarılamamaktadır. Kan basıncını düzenlemek için birçok sistem çalışmaktadır. Fizyolojik denge bozulduğunda klinik tablo ortaya çıkmaktadır. Genetik çalışmalar genetik rolün varlığını göstermekle birlikte hipertansif hastaların en fazla %5’inde genetik neden belirlenebilmektedir. Lipid metabolizmasını bozan fakörlerin dışında da birçok genetik faktörün arteriosklerozda rolü bilinmektedir. α-Adduccin’deki G460W polimorfizmi daha düşük plazma rennin düzeyi ile Na rezorbsiyonunu arttırarak hipertansiyon gelişimini kolaylaştırmaktadır.

Yorum Yazın