ALFA-FETOPROTEİN (Amniyon Mayi)

Gönderi Zamanı: 21 Ekim 2012 12:05 Okunma Sayısı:684 Kategori: A TEST REHBERİ

Serum AFP düzeyi yüksek çıkan hamilelerde nöral tüp defektlerinin tanısı için kullanılır. Bir tarama testidir ve sonucun negatif çıkması nöral tüp defekti olmadığı anlamına gelmez. Pozitif sonuçlar asetilkolinesteraz ve fetal hemoglobin ölçümü ile doğrulanmalıdır. Amniyon mayii AFP ölçümünde fetal kan kontaminasyonu varlığının yanlış pozitiflik oranını arttırabileceği dikkate alınmalıdır. Ayrıca bazı benign durumlarda da yanlış yüksek sonuçlar elde edilebilir.

Bir Cevap Yazın