Y KROMOZOM MİKRODELESYON ANALİZİ

Y KROMOZOM MİKRODELESYON ANALİZİ

Erkek infertilitesinin nedenlerinin başında sperm üretimi bozuklukları yer almaktadır. Azospermi (sperm üretiminin olmaması) olan erkeklerin %10-15’inde ve oligospermi (sperm üretiminin az olması) olan erkeklerin %5-10’unda the Y kromozomunun AZF bölgesinde kayıp saptanmaktadır. Erkeklerde, infertilitenin nedenini açıklamak üzere laboratuarımızda Y kromozomu üzerinde yer alan- AZFa, AZFb, AZFc and AZFd bölgelerinin kaybı saptanmaktadır.

Yorum Yazın