VZV ANTİKORLARI IgM ve IgG

VZV ANTİKORLARI IgM ve IgG

Suçiçeği ve herpes zoster tanısında VZV IgM ve IgG antikorlarının gösterilmesine ihtiyaç vardır. İnkübasyon süresi 14-15 gün olan su çiçeğinde makülopapüler döküntülerle birlikte VZV IgM pozitifl iği ve 1-2 hafta içinde de VZV IgG pozitifl iği beklenir. Ama serolojik testlerin kesin tanı koydurabilmesi için akut ve konvelasan dönemde alınan serum örneklerinin parelel çalışılması ve 4 kat artış olduğunun gösterilmesi gereklidir.

Yorum Yazın