VİTAMİN D3 (25-Hidroksi kolekalsiferol, 25 (OH) Kalsiferol )

VİTAMİN D3 (25-Hidroksi kolekalsiferol, 25 (OH) Kalsiferol )

Vitamin D3’ün vücuttaki aktif formudur. Hiperkalseminin ayırıcı tanısında kullanılır. Kronik böbrek yetmezliği ve hipoparatiroidizmde 1,25 vitamin D3 düzeyi düşükken, sarkoidozis, maligniteler ve primer hiperparatiroidizmde yüksektir. Ayrıca kalsiyum eksikliği, çocuklar, gebelik ve laktasyonda da 1,25 vitamin D3 düzeyi artar. Yaşlılarda ise 1,25 vitamin D3 düzeyi düşüktür.

Yorum Yazın