Verdiğimiz Hizmetler

Verdiğimiz Hizmetler

Hastalıkların tanısında,  hasta ve  sağlıklı bireylerin  takibinde hekime ve hastaya yardımcı olabilmek amacıyla, yaklaşık 1.200 laboratuvar testiyle, doğru ve güvenilir sonuçlarla hizmetinizdeyiz.

 

 • KLİNİK BİYOKİMYA
 • HORMON
 • MİKROBİYOLOJİ
 • ENDOKRİNOLOJİ
 • İMMÜNOLOJİ
 • VİROLOJİ
 • SİTOLOJİ
 • SEROLOJİ
 • TOKSİKOLOJİ
 • PATOLOJİ
 • TÜMÖR BELİRTEÇLERİ
 • MOLOKÜLER GENETİK
 • SİTOGENETİK
 • MOLEKÜLER ENFEKSİYON
 • GENEL CHEK-UP
 • PRENA TESTİ
 • EV ve İŞYERİNİZDE ÜCRETSİZ KAN ALIMI
 • ÖZEL MUAYENEHANELERDEN KAN ALIMI

 

kantahlililogo-01

Yorum Yazın