VDRL TESTİ

VDRL TESTİ

  • SİFİLİS NEDİR?
  • SİFİLİS NASIL BULAŞIR?
  • SİFİLİS NEREDEN BULAŞIR?
  • SİFİLİS NEDEN BULAŞIR?
  • SİFİLİS NASIL TEDAVİ EDİLİR?
  • SİFİLİS NASIL TESPİT EDİLİR?

Sifilis, neden olduğu hala dünyanın en sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalığıdır. Primer, sekonder ve erken latent olmak üzere üç döneme ayrılır. Primer enfeksiyon kendini 10-90 günlük bir inkübasyon periodunun ardından etkenin giriş yerinde ağrısız şankr ile gösterir. Sifilis taraması için kullanılan non-treponemal testlerden olan VDRL, sadece treponema enfeksiyonlarında pozitif bulunmaz, otoimmün hastalıklar, gebelik akut ve kronik infl amasyon hastalıklarında da pozitifl eşebilir.

Yorum Yazın