UREOPLASMA UREALYTICUM

UREOPLASMA UREALYTICUM

Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma hominis bakterileri nin varlığının belirlenmesi ile semi kantitatif düzeyli antibakteriyel duyarlılık testleri için kullanılır

Yorum Yazın