Etiket: LİZOZİM

LİZOZİM

Granülosit ve monosit turnoverının göstergesidir. Granülositik veya monositik lösemiler, myeloproliferatif hastalıklar ve malign histiositozis tanısında kullanılır. Akut monositik veya myelomonositik lösemi, kronik myeloid lösemi, polistemia vera, bazı böbrek hastalıkları ve kronik enfeksi yonlarda (ör. tüberküloz) serum lizozim düzeyi artar.
Read More