Spirometri (Solunum Fonksiyon Testi) SFT

Spirometri (Solunum Fonksiyon Testi) SFT

SFT (Sipirometri), solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek iş yerindeki gaz, toz, duman gibi çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski taşıyan durumların tespiti için kullanılır.   Ayrıca sonradan tedavisi zor veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerini
n  ve  akciğer grafisinin klinik açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla  uygulanır. Bu testler spirometre denilen elektronik cihaz ile yapılır. Solunum fonksiyon testleri, günümüzde elektronik ve bilgisayar teknolojisinin bu alanda kullanılması ile artık cepte dahi taşınılıp hastanın bulunduğu yerde uygulanabilen pratik aletlere dönüşmüştür. Solunum fonksiyon testleri çok genel bir yaklaşımla akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarar.
Solunum Fonksiyon Testi ile akciğerlerin alabildiği hava hacmi ve bu havanın akciğere alınması ve verilmesi esnasında yapılan güçlü solunum faaliyeti ile oluşturulan hava akım hızı ölçülebilir. Bu iki parametre birçok hastalığın tanısında son derecede önemli ipuçları vermektedir. Örneğin Astım ya da KOAH (Kronik bronşit, amfizem) hastalarında akciğerleri tamamen hava ile doldurduktan sonra yapılan çok güçlü ve hızlı bir nefes verme sırasında ölçülen akım hızlarında normal sağlıklı bireylere göre azalma olduğu saptanır ve bu azalma oranına göre hastalık tanısı konulabildiği gibi hastalığın ağırlık derecesi de belirlenir. Ayrıca bu hastaların tedavisinin takibinde yapılan solunum fonksiyon testleri ile tedavinin başarısı ve yıllar içerisinde hastalığın seyri somut olarak izlenebilir.
SOLUNUM FONKSİYON TESTİ, ARACLARIMIZDA SAĞLIK TEKNİSYENİMİZ TARAFINDAN YAPILARAK, GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLİP RAPORLANMAKTADIR.

Hangi Hallerde Solunum Fonksiyon Testleri (SFT) Yapılır? 

  • Nefes darlığı, hıcırtılı solunum, öksürük varlığında,
  • Muayene bulguları ve akciğer grafisine göre kuşkulanılan durumu desteklemek amacıyla,
  • Göğüse ait doğumsal yada sonradan gelişen deformasyonların solunuma tesirinin araştırması amacıyla,
  • Teşhis edilmiş KOAH,  kalp yetersizliği,astım ve solunum kaslarını tutan hastalıkların seyrinin ve tedavinin  izlenmesi amacıyla,
  • Solunum hastalığı nedeniyle maluliyet değerlendirmesi yapmak amacıyla,
  • Akciğer hastalığı yönünden risk taşıyan kişi ve grupların taranması amacıyla.(Mesela sigara içenler, maden ocağında çalışanlar, çalıştığı işyerinde zararlı gaz soluyanlar)
  • Genel anestezi ve ameliyata bağlı solunumsal komplikasyon risklerinin önceden belirlenmesi ve riskli hastalara ameliyat öncesi gerekli olan tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere
    solunum fonksiyon testleri yapılır

 

 

 

Yorum Yazın