PSEUDOKOLİNESTERAZ

PSEUDOKOLİNESTERAZ

Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Uzamış anestezi, sinir gazı ve organofosforlu insektisit ehirlenmelerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Genetik pseudo kolinesteraz varyantları (anestezinin uzamasına neden olur), hepatitler, siroz, malnutrisyon, anemiler, akut enfeksiyonlar, AMI, pulmoner embolizm, postoperatif dönem, kronik böbrek yetmezliği, gebeliğin son dönemleri ve serum albumin konsantrasyonunu düşüren durumlarda serum pseudo kolinesteraz düzeyi düşer.

1 Comment

  • ahmet

    Ağustos 29, 2020 - 7:46 am

    12625 kolinesteraz seviyesi ne anlama gelir.
    normali4900/11900 arasi

Yorum Yazın