PROTEİN S AKTİVİTESİ

PROTEİN S AKTİVİTESİ

Konjenital ve akkiz protein S yetersizliğinin saptanmasında kullanılır. Protein S yetersizliklerinde tromboza eğilim artar. Gebelik, nefrotik sendrom, DIC ve karaciğer hastalıklarında ve heparin ve östrojen kullanımında protein S düzeyi düşebilir

Yorum Yazın