PROKALSİTONİN

PROKALSİTONİN

Sepsis tanı ve takibinde kullanılır. Özellikle bakteriyel enfeksiyonlar için prokalsitoninin spesifitesi yüksektir ve yarı ömrü kısa olduğundan, seri ölçüm ile takipte kullanılması da önerilir. Ayrıca prokalsitonin düzeyi prognoz için de bir göstergedir. Bir diğer kullanım alanı da alt solunum yolları enfeksiyonlarıdır. Laboratuvarımızda kullanılan prokalsitonin kiti sensitif olduğundan, alt solunum yolları enfeksiyonlarının tanı ve takibinde de kullanılabilir. Ciddi travma, yanık, cerrahi operasyonlar ve multiorgan yetmezliğinde de prokalsitonin düzeylerinde yükselme görülebilir.

Yorum Yazın