PRENA TEST S.S.S

PRENA TEST S.S.S

Sıkça Sorulan Sorular

    1. PrenaTest® hangi hastalıkların teşhisinde kullanılabilir?

PrenaTest®; tekiz gebeliklerde Trizomi 21 (Down sendromu), Trizomi 18 (Edward sendromu) ve Trizomi 13 (Patau sendromu)’nu teşhis edebilmektedir. İkiz gebeliklerde ise tek – çift yumurta olmasına göre risk değerlerine bakılarak genetik uzmanının önerisiyle hareket edilmektedir.

     2. PrenaTest® hangi gebelik haftalarında uygulanabilmektedir?

PrenaTest® son adet tarihine (SAT) göre 11. gebelik haftasından itibaren 32. gebelik haftasına kadar uygulanabilmektedir.

     3. PrenaTest® ne kadar sürede sonuç vermektedir?

PrenaTest® sonucu, alınan örneğin LifeCodexx Laboratuvarlarına ulaşmasını takip eden 15 – 18. günde doktorunuza bildirilmektedir. Test yaygınlaştıkça sonuç verme süresi kısalacaktır.

     4. PrenaTest®in güvenilirliği nedir?

PrenaTest®, Trizomi 21 teşhisinde amniyosenteze yakın güvenilirlikle (>%99) uygulanmaktadır. Test negatif olarak bildirildiğinde amniyosentez gibi girişimsel işlemlerin yapılmasına gerek kalmamaktadır. PrenaTest®’in esas amacı her ne sebeple olursa olsun kromozomal anomali riski taşıdığı söylenen gebelere girişimsel olmayan güvenli bir alternatif sunmaktır. Trizomi 18 ve 13 için güvenilirlik değerleri Şubat 2013’te güncellenmiştir (>%99,8).

     5. PrenaTest® daha önceki gebeliklerden etkilenir mi? Fetal DNA anne kanında ne kadar süre kalır?

PrenaTest® daha önceki gebeliklerden etkilenmemektedir. Yapılan çalışmalar, fetal DNA parçacıklarının doğumdan sonraki 48 saat içerisinde parçalanarak anne kanından tamamen temizlendiğini göstermiştir. Fetal hücreler ise gebelik sonrası yıllarca anne kanında kalabilmektedir ancak PrenaTest®, fetal hücrelere değil serbest fetal DNA parçacıklarına bakmaktadır.  Dolayısıyla daha önceki gebelikler veya düşükler PrenaTest® sonucunu etkilememektedir.

     6. PrenaTest®, mevcut bebeğin veya önceki gebeliklerin cinsiyetinden etkilenir mi?

PrenaTest® bebeğin kız ya da erkek olmasından etkilenmemektedir, çünkü fetal hücrelere değil serbest fetal DNA parçacıklarına bakılmaktadır.

7. PrenaTest®in genel prensibi nedir? Trizomi 21, 18 ve 13 nasıl teşhis edilmektedir?

PrenaTest® Non-invazif, Moleküler genetik, Prenatal Tanı Testidir. Anne kanındaki fetal DNA parçacıklarının sayımı yapılarak dijital karyotip analizi yapılır. Bu sayım sonucunda anne kanında serbest olarak dolaşan kromozom parçacık sayısında artış varsa Trizomi, artış yok ise normal sonuç verilmektedir.

     8. PrenaTest® bir tanı testi midir? Tarama Testlerinde olduğu gibi risk analizi mi yapılmaktadır?

PrenaTest®, IVD – CE (In Vitro Diagnostik) belgesine sahip, girişimsel olmayan, moleküler genetik tek tanı testidir. Alman TUV Rheinland tarafından onaylanan ISO 13485:2003 belgesi de mevcuttur. Bu alanda benzer şekilde uygulanan diğer testler “risk değerlendirmesi” yapmakta veya “araştırma amaçlı” olup tanı testi sonucu verememektedir.

     9. Amerika, Çin veya İngiltere’de yapılan benzer testlerin CE, FDA onayı var mıdır?

Benzer gruptaki diğer testlerin henüz FDA veya CE onayları yoktur. Bu gruptaki testler arasında sadece PrenaTest® IVD – CE onayı almıştır.
Test sonuçları “Trizomi 21, 18, 13 saptanmıştır” veya “Trizomi 21,18,13 saptanmamıştır” şeklinde açık ve net olarak Tıbbi Genetik uzmanı tarafından onaylanarak verilmektedir.
Lütfen taklitlerinden sakınınız ve ne şekilde sonuç raporu verileceğini ısrarla sorunuz; zeka testlerinde olduğu gibi 1/1000 – 1/2000 şeklinde “olasılık” sonucu veren, “ihmal edilebilir” veya “büyük ihtimalle” gibi risk değerleri öne süren raporlarla karşılaşabilirsiniz. Benzer şekilde alacağınız raporun altında yapılan testin sadece “araştırma amaçlı” yapıldığı, klinik tanı amacı güdülmediği belirtilebilir. Lütfen bu detayları testi yaptırmadan önce mutlaka sorunuz.

     10. PrenaTest® sonucu NORMAL geldiğinde, yani Trizomi olmadığı belirtildiğinde, testi doğrulamak amacıyla amniyosentez yapılması gerekli midir?

PrenaTest®in en kuvvetli olduğu nokta yanlış negatif değerinin çok düşük olması yani test sonucu normal geldiğinde, ultrason bulguları da normal ise, annenin amniyosentez gibi girişimsel işleme gönderilmemesidir. Normal gebelik takibine devam edilebilir.

     

 

Yorum Yazın