PORFOBİLİNOJEN

PORFOBİLİNOJEN

Akut intermittant porfiria ile diğer akut atakla seyreden porfiriaların ayırıcı tanısında kullanılır.

Yorum Yazın