POLİOVİRÜS

POLİOVİRÜS

Enterovirüsler, picornaviridae ailesine aittir ve 70’in üzerinde serotipi (coxsackie A ve B, echovirüs, poliovirüs, enterovirüs 68-71 vb.) vardır. Birçoğu fekal-oral yol ile bulaşsa da, solunum yolu ile de geçiş olabilir. Non-polio enterovirüsler genelde üst solunum yolu enfeksiyonları ve döküntülere neden olurken, aseptik menenjit ve ensefalite de yol açabilirler.

Yorum Yazın