PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 POLİMORFİZMİ

  • Anasayfa
  • P
  • PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 POLİMORFİZMİ

PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 POLİMORFİZMİ

Plasminogen activator inhibitor I geninin 675. pozisyonundaki G sayısı koagulasyon ve platelet agregasyonunda değişikliğe yol açar. 4G/4G genotipinde koagulasyon ve platelet agregasyonunda artma ve myokard infarktüsü için 2 kat artmış risk sözkonusudur.

Yorum Yazın