PLAZMA RENİN AKTİVİTESİ

PLAZMA RENİN AKTİVİTESİ

Hipertansiyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Renal parankimal hastalıklar, renin salgılayan tümörler, oral kontraseptif kaynaklı hipertansiyon, feokromasitoma, siroz, he patit, konjestif kalp yetmezliği, Bartter sendromu ve elektrolit kaybı olan durumlarda plazma renin aktivitesi artarken, primer aldosteronizm, pseudohiperaldosteronizm ve hiperkalemide ise azalır.

Yorum Yazın