PK

PK

Pirüvatkinaz eksikliği, konjenital non-sferositik hemolitik anemiye neden olur. Ayrıca AMI, kas hastalıkları, Duchenne musküler distrofi ve egzersiz de pirüvat kinaz düzeyinde artışa neden olabilir.

Yorum Yazın