PEDİATRİK ALL PANELİ

PEDİATRİK ALL PANELİ

Çocukluk çağı ALL’de sık görülen ve prognostik değeri olan kromozomal değişikliklere translokasyon (12;21) (p13;q22), translokasyon (9;22) (q34;q11.2), 11q23delesyonu, trizomi4, trizomi10, translokasyon (4;11) (q21;q23), translokasyon (11;14) (q13;q32), translokasyon (8;14) (q24;q32), 13q14.3 delesyonu, translokasyon (1;19) (q23;p13.3) bakılmaktadır.Çocukluk çağı ALL’de kromozomal değişikliklerin değeri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yorum Yazın