PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ

  • Anasayfa
  • P
  • PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ

PAROKSİSMAL NOKTÜRNAL HEMOGLOBİNÜRİ

PNH damar içinde eritrositlerin hemolizi, hemoglobinin idrarla atılması ve damar içi pıhtı oluşumu ile karakterize bir hemopoetik kök hücre hastalığıdır. Flow sitometrede CD55 ve CD59 yokluğunun gösterilmesi, HAM testi ve idrarda hemosiderin paroksismal nokturnal hemoglobinüri tanısında kullanılır. PNH’lı hastaların bir kısmı aplastik anemi gibi klinik bulgu verir. Bu nedenle aplastik anemili hastaların PNH yönünden araştırılması önerilir.

Yorum Yazın