PARATİROİD HORMON (İNTAKT)

PARATİROİD HORMON (İNTAKT)

Sadece biyolojik olarak intakt olan PTH molekülleri ölçülür. Primer hiperparatiroidizm ile malignite kaynaklı hiperkalseminin ayırıcı tanısında kullanılır. İyonize kalsiyum tarafından regüle edilmektedir.

Yorum Yazın