OVER ANTİKORU

OVER ANTİKORU

Over antijenlerine karşı otoantikorlar, izole primer over yetersizliği ve otoimmün poliendokrinopati ile olan ilişkinin saptanmasında kullanılır. İdiyopatik primer over yetersizliğinde tiroid, adrenal korteks ve paratiroid bezi antijenlerine karşı da antikorlar bulunabilir.

Yorum Yazın