OTOİMMÜN HEPATİT PANELİ

OTOİMMÜN HEPATİT PANELİ

Primer bilier siroz; karaciğerin küçük ve orta boy ductal kanlarda infl amasyonla seyreden, sirozla sonuçlanabilecek kronik infl amatuvar bir hastalığıdır. Anti -mitokondriyal antikorlar (AMA) özellikle AMA M2, primer bilier siroz tanısında oldukça spesifiktir. Primer bilier sirozun erken tanısında AMA antikorları önemli rol oynamaktadır. Buna rağmen primer bilier siroz hastalarının 1/20 sinde AMA M2 negatif bulunmaktadır. AMA negatif bulunan hastaların ANA ları pozitif bulunmaktadır. Bu hastalar AMA negatif ANA pozitif Primer bilier siroz olarak adlandırılmaktadırlar. Diğer spesifik antikorlar ise 210kD büyüklüğün de bir protein olan “gp210“ ve 53kD büyüklüğünde nükleer protein “Sp100“ dür. Primer bilier siroz için spesifiklikleri > 98% olarak bulunmuştur

Yorum Yazın