OSMOTİK FRAJİLİTE

OSMOTİK FRAJİLİTE

Eritrosit frajilitesinin bozulduğu hastalıkların tanısında kullanılır. Eritrositlerin lizise uğramadan su alma kapasitelerini gösterir. Herediter sferositozis, herediter stomatositozis, hemolitik anemiler, mekanik travmalar (ör. prostatik kalp kapakçığı) ve enzim eksikliklerinde (ör. G6PD) osmotik frajilite artmışken, hipokromik-mikrositik anemiler (ör. demir eksikliği anemisi, talasemi), karaciğer hastalıkları, polistemia vera, splenektomi sonrası ve leptositozisde ise osmotik frajilite azalmıştır.

Yorum Yazın