OSMOLALİTE

OSMOLALİTE

Elektrolit dengesi ve hidrasyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Dehidratasyon, hiperosmolar nonketotik diabetik koma, diabetik ketoasidoz, hipernatremik etanol zehirlenmesi, diabetes inspitus, hiperkalsemi ve serebral lezyonlarda serum osmolalitesi artarken, adrenokortikal yetmezlik, panhipopitüiterizm ve aşırı sıvı alımı ile osmolalite azalır.

Yorum Yazın