KISIRLIK ve ÜREME PANELİ

ERKEK İNFERTİLİTE PANELİ
FSH
LH
Testosteron
Serbest Testosteron
SHBG
Spermiyogram
Anti Sperm Antikoru
İnhibin B,
SCSA
Sperm Kromatin dispersiyon testi (SCD)
Anilin blue sperm kromatin kondensasyon testi
U.Urealiticum
C.Trachomatis
N.Gonorrheae

 

KADIN İNFERTİLİTE PANELİ
FSH
LH
Estradiol
Progesteron
Prolaktin/Makroprolaktin
Anti Sperm Antikoru
Testosteron
SHBG
Serbest Testosteron İndeksi
İnhibin B
Antiover Antikoru
Anti Müllerian Hormon

 

Yorum Yazın