HOMOSİSTİN

HOMOSİSTİN

Homosistinüri tanısında kullanılır. Ayrıca generalize aminoasidürilerdede idrar homosistin düzeyi yükselebilir.

Yorum Yazın