HOMA

HOMA

Tip I ve II diabetesmellitus, hipoglisemi, insülinoma ve insülin rezistan diabetin değerlendirilmesinde kullanılır. İnsülinoma, reaktif hipoglisemi, fazla insülin alınması, Cushing sendromu, tip I diabetes mellitus, feokromasitoma ve akromegali de insülin düzeyi artarken, pankreas ß hücre harabiyetinde insülin düzeyi düşer. Açlık insülin testi ile beraber açlık kan şekeri testi de istendiğinde insülin rezistansı için HOMA-IR değeri hesaplanarak verilir.

Yorum Yazın