HLA-B27

HLA-B27

Ankilozan spondilitli hastaların %90’ından fazlasında HLA-B27 pozitiftir. Normal popülasyonda ise HLA-B27 pozitifliği %5-10 civarındadır. Ayrıca Reiter sendromu, anterior üveit, psöriatik artrit ve inflamatuar barsak hastalıklarında da HLA-B27 pozitifliği artmıştır.

Yorum Yazın