HIV-1 PROVİRAL DNA

HIV-1 PROVİRAL DNA

HIV tanısında kullanılacak tanı testine karar vermek için, hastanın virüsle karşılaşılması sonrası geçen süre önemlidir. HIV tanısı önce bir tarama testi ile HIV antikorlarının taranması ve takibinde bir doğrulama ya da tamamlayıcı test ile HIV antikorlarının saptanması ile koyulur. HIV proviral DNA tanısal pencere dönemindeki primer enfeksiyon döneminin ve enfekte anneden doğan bebeklerin söz konusu olduğu özel durumlarda HIV tanısında ya antikor testi yerine ya da antikor testini tamamlamak için kullanılabilir.

 

Yorum Yazın