HETEROFİL ANTİKOR

HETEROFİL ANTİKOR

Bir direk hemaglütinasyon testidir. Enfeksiyöz mononükleozis (EBV) hastalığı sırasında oluşan ve at eritrositlerini spontan olarak aglütine eden IgM heterofil antikorlar saptanır. Genellikle ilk bir ayda yükselir ve daha sonra hızla düşer.

Yorum Yazın