HEPATİT C VİRAL YÜK

HEPATİT C VİRAL YÜK

Serum veya plazmadaki HCV RNA miktarını belirlemek için kullanılır. Klinik ve diğer laboratuvar bulguları ile beraber hastalığın prognozunun belirlenmesi ve tedavi takibinde değerlidir.

Yorum Yazın