HEPATİT B VİRÜSÜ YMDD MUTASYON ANALİZİ

  • Anasayfa
  • H
  • HEPATİT B VİRÜSÜ YMDD MUTASYON ANALİZİ

HEPATİT B VİRÜSÜ YMDD MUTASYON ANALİZİ

Lamivudin (beta- L-2’,3’-dideoksy thiacytidine), kronik hepatit B tedavisinde kullanılan nükleozid analoğudur. Hepatit B virüs DNA’sının replikasyonunu sağlayan ‘’revers transkriptaz’’ enzimini bloke ederek virüsün replike olmasını önler. Ancak; ilaca karşı direnç gelişimi, lamivudin tedavisinin olumsuz özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Lamivudine direnç gelişimine sebep olan mutasyonları araştırmak amacıyla in vitro ortamda yapılan bir çalışmada YMDD’nin 7 değişik motifte mutasyonu olduğu ve bunların özellikleri karakterize edilmiştir. Bu motifl er YIDD, YVDD, YADD, YLDD, YKDD, YRDD ve YTDD olarak gösterilmiştir. Bu oluşan mutant tiplerden YIDD ve YVDD motifl erinin ise lamivudine dirençli olduğu tespit edilmiştir.

Yorum Yazın