HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE GENETİK İNCELEMELER

  • Anasayfa
  • H
  • HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE GENETİK İNCELEMELER

HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE GENETİK İNCELEMELER

Bu grup altında ‘European Leukemia Network’ tarafından önerilen ve laboratuvarımızda uygulanan inceleme panelleri aşağıda belirtilmiştir. Bu panellerin içeriklerine Ek R’den ulaşılabilir. Paneli çeriklerindeki translokasyonlar ayrıca tek olarak da çalışılabilir. KML paneli KLL paneli AML paneli ALL paneli MDS paneli MM paneli Non-Hodgkin lenfoma paneli Pediatrik ALL paneli Pediatrik AML paneli Pediatrik MDS paneli

 

Yorum Yazın