HCV RNA (Viral yük) PCR

HCV RNA (Viral yük) PCR

HCV enfeksiyonlarının erken evrelerinde antikor düzeyi düşük olduğundan serolojik testler yetersiz kalmaktadır. Ayrıca özellikle HCV’de antikorun varlığı her zaman viremi ile birlikte görülmez. Bu nedenle virüsün doğrudan tespit edildiği duyarlı ve spesifik bir yöntem olan PCR kullanılır. Asemptomatik taşıyıcılar, antikorun henüz oluşmadığı vakalar, seropozitif annelerden doğan bebekler, immünolojik reaksiyon göstermeyen hastalar ve serolojik testleri pozitif olan hastalarda tanının doğrulanması ve tedavinin takibinde HCV RNA kullanılabilir.HCVRNA varlığının saptanması hemen daima kişinin HCV ile enfekte olduğu anlamına gelir. Enfeksiyonu takiben 1-3 hafta içinde serumda HCV RNA saptanabilir, bu süre antikor saptanmasından haftalar öncedir. Hastalığın takibi ve antiviral tedaviye yanıtın belirlenmesinde de önemlidir.

Yorum Yazın