HCV GENOTİP TAYİNİ

HCV GENOTİP TAYİNİ

HCV, nükleotid dizileri birbirlerinden farklı 6 genotipe ve 80’den fazla subtipe ayrılmaktadır. HCV enfeksiyonunda genotipin bilinmesi tedavinin süresini ve dozunu yönlendirdiğinden ve tedaviye yanıtın en iyi belirleyicisidir. HCV tip tayininde tespit edilebilen genotipler ve alt tipleri 1a,1b,1c,2a/c, 2b,3a,3b,3c,4a,4b,4c/ d,4e,4f,4h,5a,6a ‘dır.

 

Yorum Yazın