HBV PCR (Viral Yük)

HBV PCR (Viral Yük)

Kronik hepatit B enfeksiyonunda replikasyonu gösteren en önemli kriter HBV-DNA’dır. Çeşitli moleküler yöntemler ile gösterilebilen HBV-DNA hem tedaviye başlamanın hem de tedaviye yanıtın takibi açısından önemlidir. HBV-DNA miktar tayini viremiyi belirlemede altın standart olarak kabul edilmektedir. PCR, duyarlılığı oldukça yüksek bir tekniktir, HBsAg kaybolsa bile kronik olguların örneklerinde uzun süre PCR ile HBV-DNA pozitif saptanabilir.

Yorum Yazın